جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم النحو > علم الصرف > التصریف (التغییر فی الکلمة)

مرجح

التصریف (التغییر فی الکلمة)  

نامرجح

  • تصریف (التغییر فی الکلمة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154096

این مفهوم را دانلود کن: