جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاتزان فی الترجمة > الاتزان الصوری

مرجح

الاتزان الصوری  

نامرجح

  • اتزان الصوری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154099

این مفهوم را دانلود کن: