جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тағйироти тарҷумӣ > Тағйирёбии сатҳ

مرجح

Тағйирёбии сатҳ  

نامرجح

  • تغییریابی سطح
  • тағӣрэ сатҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154105

این مفهوم را دانلود کن: