جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тағйироти тарҷумӣ > Тағйирёбии категорикӣ

مرجح

Тағйирёбии категорикӣ  

نامرجح

  • تغییر یابی کَتِگوریکی
  • тағӣрэ мақӯлэҳӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154109

این مفهوم را دانلود کن: