جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

зиддиятҳои фарқкунанда  

نامرجح

  • ضدیت های تمایزدهنده
  • тақобулҳое тамоюздаҳандэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154113

این مفهوم را دانلود کن: