جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المورفیم > المورفیم النحوی

مرجح

المورفیم النحوی  

نامرجح

  • مورفیم النحوی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154116

این مفهوم را دانلود کن: