جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

морфемаҳо > морфемаи лексилалӣ

مرجح

морфемаи лексилалӣ  

نامرجح

  • مارفِمَی لکسیکَلی
  • таквожэ вожгонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154118

این مفهوم را دانلود کن: