جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

морфемаҳо  

نامرجح

  • مارفِمَ ها
  • таквожҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154119

این مفهوم را دانلود کن: