جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التوزیع التکاملی  

نامرجح

  • توزیع التکاملی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154123

این مفهوم را دانلود کن: