جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل الصوتیة > الانتاج الناقص

مرجح

الانتاج الناقص  

نامرجح

  • انتاج الناقص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154125

این مفهوم را دانلود کن: