جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҷои Истеҳсоли овоз  

نامرجح

  • جای استحصال آواز
  • ҷойгоҳэ тувлӣдэ ово

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154127

این مفهوم را دانلود کن: