جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الجمع  

اعم

نامرجح

  • جمع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154129

این مفهوم را دانلود کن: