جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله (fa) > ҷумлаи амрӣ

مرجح

ҷумлаи амрӣ  

اعم

نامرجح

  • جمله امری
  • ҷумлэҳе амрӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154131

این مفهوم را دانلود کن: