جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله (fa) > ҷумлаи пурсишӣ

مرجح

ҷумлаи пурсишӣ  

اعم

نامرجح

  • جمله پرسشی
  • ҷумлэҳе пурсэшӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154132

این مفهوم را دانلود کن: