جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله (fa) > ҷумлаи таъаҷҷубӣ

مرجح

ҷумлаи таъаҷҷубӣ  

اعم

نامرجح

  • جمله تعجبی
  • ҷумлэҳе таъаҷҷубӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154133

این مفهوم را دانلود کن: