جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷинс  

نامرجح

  • جنس (زبان شناسی)
  • ҷэнс (забоншэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154137

این مفهوم را دانلود کن: