جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Категорияҳои грамматикӣ > равона (Грамматика)

مرجح

равона (Грамматика)  

نامرجح

  • روانه
  • садо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154139

این مفهوم را دانلود کن: