جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Категорияҳои грамматикӣ > падеж > падежи Винителнӣ

مرجح

падежи Винителнӣ  

اعم

نامرجح

  • پَدژ وینیتلی
  • ҳолатэ мафъӯлӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154144

این مفهوم را دانلود کن: