جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Пешоянд  

نامرجح

  • پیش آیند
  • ҳарфэ эзофэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154146

این مفهوم را دانلود کن: