جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Alphabetic Writing

مرجح

Alphabetic Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154153

این مفهوم را دانلود کن: