جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

хатти авастоӣ  

نامرجح

  • خط اوَستایی
  • хаттэ авэстоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154155

این مفهوم را دانلود کن: