جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > خط التهجی > الخط البابلی

مرجح

الخط البابلی  

نامرجح

  • خط البابلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154157

این مفهوم را دانلود کن: