جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الخط الفرتی  

نامرجح

  • خط الفرتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154159

این مفهوم را دانلود کن: