جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

хатти суғдӣ  

نامرجح

  • خط سغدی
  • хаттэ суғдӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154162

این مفهوم را دانلود کن: