جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الخط المانوی  

نامرجح

  • خط المانوی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154169

این مفهوم را دانلود کن: