جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > الخط المسماری

مرجح

الخط المسماری  

نامرجح

  • خط المسماری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154170

این مفهوم را دانلود کن: