جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Syllabic Writing

مرجح

Syllabic Writing  

نامرجح

  • Phonetic Writing

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154172

این مفهوم را دانلود کن: