جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Writing Systems > Hieroglyph Writing

مرجح

Hieroglyph Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154173

این مفهوم را دانلود کن: