جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نظام های نوشتاری > خط هیروگلیف

مرجح

خط هیروگلیف  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154173

این مفهوم را دانلود کن: