جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Нейтрализация  

نامرجح

  • نیئوترَلیزَتسیه
  • хунсошудэгӣ (воҷшэносӣ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154175

این مفهوم را دانلود کن: