جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

даранг (фонетика)  

نامرجح

  • درنگ
  • даранг (овошэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154177

این مفهوم را دانلود کن: