جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم النحو > علم الصرف > التضمین الترکیبی

مرجح

التضمین الترکیبی  

نامرجح

  • تضمین الترکیبی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154178

این مفهوم را دانلود کن: