جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Грамматикаи анъанавӣ  

نامرجح

  • گْرَمَتیکه ی عَنْعَنَوی
  • дастӯрэ суннатӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154180

این مفهوم را دانلود کن: