جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тағйирёбии забон  

نامرجح

  • تغییریابی زبان
  • дагаргӯнӣе забон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154183

این مفهوم را دانلود کن: