جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тағйирёбии маъноӣ  

نامرجح

  • تغییریابی معنایی
  • дагаргӯнӣе маъноӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154185

این مفهوم را دانلود کن: