جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Психолингвистика  

نامرجح

  • پْسیخُلینگویستیکه
  • равоншэносӣе забон

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154197

این مفهوم را دانلود کن: