جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم اللغةالتاریخی > علم تاریخ الکلمات

مرجح

علم تاریخ الکلمات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154202

این مفهوم را دانلود کن: