جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Осетияӣ  

نامرجح

  • زبان آسِتیایی
  • забонэ осӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154204

این مفهوم را دانلود کن: