جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони рӯсӣ  

نامرجح

  • زبان روسی
  • забонэ рӯсӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154232

این مفهوم را دانلود کن: