جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > Забони Своҳилӣ

مرجح

Забони Своҳилӣ  

نامرجح

  • زبان سْواحیلی
  • забонэ савоҳӣлӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154241

این مفهوم را دانلود کن: