جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > Забоншиносии компютерӣ

مرجح

Забоншиносии компютерӣ  

نامرجح

  • زبان شناسی کامپیوتری
  • забоншэосӣе роёнэҳӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154245

این مفهوم را دانلود کن: