جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغة الصربیة-الکرواتیة  

نامرجح

  • لغة الصربیة-الکرواتیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154246

این مفهوم را دانلود کن: