جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Ибрӣ  

نامرجح

  • زبان عبری
  • забонэ Эбрӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154247

این مفهوم را دانلود کن: