جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Форсии кадим  

نامرجح

  • زبان فارسی قدیم
  • забонэ форсӣе бостон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154250

این مفهوم را دانلود کن: