جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Фаронсускӣ  

نامرجح

  • زبان فرانسوسکی
  • забонэ фаронсэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154251

این مفهوم را دانلود کن: