جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони кӯдак  

نامرجح

  • زبان کودک
  • забонэ кӯдак

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154253

این مفهوم را دانلود کن: