جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони кушӣ  

نامرجح

  • زبان کوشی
  • забонэ кӯшӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154254

این مفهوم را دانلود کن: