جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > لغةالحوار

مرجح

لغةالحوار  

نامرجح

  • لغةالمحاورة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154255

این مفهوم را دانلود کن: