جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Мисрӣ  

نامرجح

  • زبان مصری
  • забонэ мэсрӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154261

این مفهوم را دانلود کن: