جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغة الفصحی  

نامرجح

  • لغة الفصحی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154262

این مفهوم را دانلود کن: